KURUL ÜYELERİ
KURUL ÜYELERİ

YÖNETİM

Başkan
Yavuz Atar
Başkan Yardımcısı
Ömer Anayurt
Genel Sekreter
Ahmet Akcan

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Ayhan Döner
İlhan Üzülmez

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Cemil Kaya
Hasan Tahsin Fendoğlu
Murat Doğan
Nihat Bulut
Taylan Barın

DENETİM KURULU

Başkan
Necati Ceylan

Denetim Kurulu Asil Üyeler
Ömer Temel
Ömer Faruk Erol

Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Abdullah İslamoğlu
Bahri Öztürk