TARİHÇE
TARİHÇE

ANAYASA HUKUKÇULARI DERNEĞİ TARİHÇE 

Anayasa Hukuku alanında çalışan kıymetli akademisyenlerin bir araya gelmesi ile Anayasa Hukukçuları Derneği Mayıs 2011 tarihinde kurulmuştur. Derneğimizin temel amacı, Anayasa Hukuku alanında çalışan tüm kişi ve kurumların bir araya gelmesi ile ortak faaliyetler gerçekleştirmektir.

Derneğimiz özellikle Türkiye’de önemli bir gündem maddesi olan, yeni ve sivil bir anayasanın hazırlanması konusunda aktif bir rol üstlenmiştir. Bu kapsamda dernek olarak kuruluşumuz aşamasında, 40’ı yurt dışından 92’si yurt içinden olmak üzere toplam 132 tebliğ sunumunun yapıldığı Uluslararası Anayasa Kongresi’ni (www.anayasakongresi.org) düzenledik.

Kongre sonrasında, Türkçe dışında 4 dilde daha sunumları yapılan tebliğler toplanarak, müzakere ve konuşmaların çözümlemeleri gerçekleştirildi. Sonuçta üç ciltten oluşan yaklaşık 1850 sayfalık “kongre tebliğ kitabımızı” tamamladık ve baskı aşamasına geçtik. Yeni ve sivil bir anayasaya en büyük akademik katkılardan birinin bu çalışma ile olacağı inancındayız.

Biz, Anayasa Hukukçuları Derneği olarak, gerek usul ve gerek içeriği açısından anayasa yapımının tüm aşamalarında mümkün olan en yüksek hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ve yeni anayasa hedefi doğrultusunda atılacak adımların takipçisi olacağımızı özellikle vurgulamak isteriz.

Bu dönemde yaptığımız bir diğer çalışmamız da, “Anayasa Mevzuatı” kitabı hazırlayarak, dağıtımını gerçekleştirmek oldu.

Anayasa ve Anayasa Hukuku ile ilgili çalışmalara yapmakta olan ve yapacak olan başta akademisyenler, yargı mensupları, hukuk fakültesi öğrencileri olmak üzere tüm herkesi derneğimiz bünyesinde araştırma ve geliştirme yapmaya davet ediyoruz.