ÜYELER
ÜYELER

 1. Prof. Dr. Mustafa Şentop
 2. Prof. Dr. Yavuz Atar
 3. Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez
 4. Prof. Dr. Mehmet Turhan
 5. Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu
 6. Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal
 7. Prof. Dr. Metin Aksoy
 8. Prof. Dr. Faruk Bilir
 9. Prof. Dr. Bahri Öztürk
 10. Prof. Dr. Ömer Anayurt
 11. Prof. Dr. Nihat Bulut
 12. Prof. Dr. Şükrü Karatepe
 13. Prof. Dr. Murat Doğan
 14. Prof. Dr. Ayhan Döner
 15. Prof. Dr. Yusuf Tekin
 16. Prof. Dr. Ramazan Çağlayan
 17. Prof. Dr. Reyhan Sunay
 18. Prof. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy
 19. Prof. Dr. Cemil Kaya
 20. Doç. Dr. İrfan Neziroğlu
 21. Doç. Dr. Taylan Barın
 22. Doç. Dr. İrfan Neziroğlu
 23. Doç. Dr. Ömer Çınar
 24. Doç. Dr. Vahap Coşkun
 25. Doç. Dr. Ali Rıza Töngür
 26. Doç. Dr. Mehmet Ali Zengin
 27. Dr. Abdullah İslamoğlu
 28. Dr. Adnan Küçük
 29. Dr. Sinan Kılıçoğlu
 30. Dr. Esra Alan Akcan
 31. Dr. Levent Korkut
 32. Av. Cahit Özkan
 33. Araş. Gör. Ömer Temel
 34. Av. Ahmet Akcan
 35. Av. Dr. Mehmet Sarı
 36. Av. Mustafa Tırtır
 37. Av. Metin İlhan
 38. Av. Ömer Faruk Kalaycı
 39. Av. Cihat Gökdemir
 40. Av. Necati Ceylan
 41. Av. Rabia İlhan
 42. Av. Harun Muş
 43. Av. İsmail Hakkı Civelekler