MİSYON - VİZYON
MİSYON - VİZYON

MİSYON – VİZYON

Anayasa Hukukçuları Derneği, anayasal esaslar üzerinde inşa edilmiş özgürlükçü, sivil, eşitlikçi, demokratik bir toplumsal hayatın tesisi ve devamına yönelik faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Bu doğrultuda sivil bir anayasanın hazırlanması ve hayata geçirilmesi, çalışmalarının esasını oluşturur. Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında bu yöndeki tüm hukuki birikim ve deneyimlerin tanınması, aktarılması, paylaşılması faaliyet alanlarımızın aslını oluşturmaktadır.

 

Türkiye’de Anayasa Hukuku alanındaki araştırmaların gelişmesini teşvik etmek, toplumdaki anayasal ve demokratik bilinci arttırmak, anayasal güvenceler aracılığı ile sivil, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları teşvik etmek Anayasa Hukukçuları Derneği’nin öncelikleridir.